Autorització

Autorització d’accés de persones menors de 16 anys

L’organització de l’Acampada Jove informa que la responsabilitat dels menors de 16 anys dins del recinte és dels seus progenitors/tutors/acompanyant major d’edat:

  1. Tota persona menor de 16 anys d’edat que vulgui accedir al recinte acompanyat del seu pare/mare/tutor, haurà de presentar el document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de menors de 16 anys (pots descarregar aquí el document .pdf) segons el qual el progenitor/tutores proclama com a únic responsable de la protecció i custòdia del menor d’edat i es compromet a acompanyar-lo i vetllar per la seva seguretat i benestar durant la celebració del festival.
  2. Així mateix, en el supòsit que el menor accedeixi al Festival i vagi acompanyat d’una persona major d’edat que no sigui el pare/mare/tutor, caldrà omplir les dades de l’apartat d’autorització del document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de menors de 16 anys, i al final del document hauran de signar el pare/mare/tutor i també la persona major d’edat així com adjuntar fotocòpia dels tres DNI.
  3. El document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de menors de 16 anys, s’haurà de lliurar a la taquilla específica per a “Menors d’Edat”. El progenitor/tutor/acompanyant major d’edat haurà de lliurar una fotocòpia del seu DNI, del DNI de la persona autoritzada, i també del DNI del menor, i comunicar un número de telèfon de contacte.
  4. L’organització podrà realitzar fotocòpies de la documentació exhibida i/o lliurada per el progenitor/tutor/acompanyant major d’edat, per al seu arxiu prèvia autorització per part del titular i sota compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
  5. L’accés serà gratuït per a les persones menors de 12 anys.

Descarrega’t el full d’autorització.