Autorització

Autorització d’accés de persones menors de 16 anys

L’Associació Cultural Acampada Jove en la seva condició d’organitzadora del Festival ACAMPADA JOVE informa de les següents condicions en relació a l’accés i responsabilitat de persones menors de 16 anys:

 

  1. La responsabilitat de les persones menors de 16 anys dins del recinte on se celebra el Festival ACAMPADA JOVE és del seu pare/mare/tutor/persona autoritzada, de manera que l’organització queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat respecte de la persona menor d’edat.
  2. Les persones menors de 16 anys d’edat que vulguin accedir al recinte hauran d’anar acompanyades del seu pare/mare/tutor/persona autoritzada. També hauran de presentar el Document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de persones menors de 16 anys, document pel qual el pare/mare/tutor/persona autoritzada es proclama com a únic responsable de la protecció i custòdia del menor de 16 anys i es compromet a acompanyar-lo, en tot moment, i vetllar per a la seva seguretat i benestar durant la celebració del Festival.
  3. El Document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de persones menors de 16 anys, s’haurà de lliurar a la taquilla específica per a “menors d’edat”, juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona menor d’edat, del DNI del pare/mare/tutor i, si escau, del DNI de la persona autoritzada major d’edat.
  4. L’organització podrà realitzar fotocòpies de la documentació lliurada per les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, organitzativa i comptable del Festival ACAMPADA JOVE, sota compliment estricte de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
  5. L’accés per a persones menors de 12 anys és gratuït. Per tant, no caldrà comprar cap tipus d’abonament.

Descarrega’t el Document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de persones menors de 16 anys.